BITMAKER AS

Utvikling - nettstader - internett eller intranett - windows programvare - integrasjonar - databasar - næringsliv - offentleg verksemd - organisasjonar - produktutvikling

Konsulenttenester - utvikling

Små og større løysingar - internett, intranett, databasar, integrasjon

Om organisasjon din treng ei løysing som du ikkje finn som standardløysing eller de vil ha konkurransefordelen det kan vera med å ha ei eiga løysing som berre de har - då kan Bitmaker hjelpa dykk med det.

Vi har brei erfaring frå mange bransjar både innan det offentlege og det private næringsliv:
Sakshandsamingsløysingar. Oppmelding til privatisteksamen. Reisekalkulasjon/meglarsystem for shipping. Kjemikalieinformasjonssystem. Integrasjon mot Agresso. Budsjettering. Statistikkar. Planlegging og oppfølging av prosjekter. Jobbpakkesystem. Timeregistrering og fakturering. Personalsystem. Offshorerotasjon. Rekneskapsystem. Kompetanse. Preservering. Commissioning. Forskingsdatabasar. SAFIR. Journalsystem for logopedi. Vaktjournal. Spørjeundersøkingar. Hittegods. Setereservasjon - fotballstadion. Automatisering av dokumentskanning.