BITMAKER AS

Utvikling - nettstader - internett eller intranett - windows programvare - integrasjonar - databasar - næringsliv - offentleg verksemd - organisasjonar - prodututvikling

Produktutvikling

Windows og internett

Oppstarten av Bitmaker var å utvikla eit produkt for administrasjon av møterom. Året var 1994.

Sidan den gongen har vi utvikla fleire produkt. Sidan år 2000 har vi berre utvikla internettbaserte applikasjonar.

Easyquery.net

Er vår løysing der du sjølv designar, køyrer og rapporterer dine eigne spørjeundersøkingar på internett.

Vaktlogg.net

Vi har levert applikasjonen til fleire større institusjonar med eigne vakttenester som Haukeland Universitetssjukehus, OSL Oslo Lufthavn og Stavanger Universitetssykehus.