BITMAKER AS

Utvikling - nettstader - internett eller intranett - windows programvare - integrasjonar - databasar - næringsliv - offentleg verksemd - organisasjonar - produktutvikling

Lang og brei erfaring

Dynamiske databasedrivne nettstader, databasar, integrasjonar

Du kontaktar kanskje ikkje Bitmaker organisasjonen din heiter NAV og de skal bytta ut alle systema. Derimot kontaktar du oss om du har behov for ei tilpassa løysing du ikkje finn som hyllevare. Lang erfaring frå mange bransjar gjer at vi har vore utfordra på mange felt. Driv du fotballstadion og skal ha internettsystem for reservasjon av seter - så har vi alt laga det. Vi har arbeidd med statistikkar for sjukehus og vore med å utvikla pasient- og laboratoriesystem. Vi har spesialutvikla publiseringsløysingar for store bustadbyggjelag. Eller kanskje du er i shipping og treng system for meklarar? Prosjektplanlegging og -oppfølging for byggjeprosjekt? Lista er ganske lang over alt vi har arbeidd med.

20000
Konsulenttimar
10000
Timar utvikling
eigne produkt
275
Prosjekt /
aktivitetar
39
Internett-
eller intranett-
applikasjonar
7
Eigenutvikla
produkt
1994
Bitmaker as
startar opp
1996
Første leveranse
av intranett-
applikasjon