BITMAKER AS

Utvikling - nettstader - internett eller intranett - windows programvare - integrasjonar - databasar - næringsliv - offentleg verksemd - organisasjonar - produktutvikling

Bitmaker

Programvareutvikling

Ein database? Ei dynamisk nettside for intern bruk? Ei dynamisk nettside på internett? Bitmaker kan hjelpa med alt dette.

Det er oftast ein database i dei løysingane vi arbeider med - vi har erfaring med MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MariaDB, MS Access.

Internett-teknologi

Dynamiske nettstader har vore vår spesialitet i over 20 år.

Windows

Vi arbeider også i tradisjonelt windows-utviklingsmiljø.

Produkt

Vi utviklar eigne produkt.

Selskapet

Namn:

Bitmaker as

Starta:

01.01.1994

Adresse:

Ibsens gate 47, 5053 Bergen

Telefon:

+47 909 29 439

E-post:

katla@bitmaker.no

Org.nr:

NO 968 029 339 mva

Reg:

Brønnøysundregisteret

Største kundar

  • Hordaland Fylkeskommune
  • Transportløyve - sakshandsamingsløysing for behovsprøvde løyver (drosjeløyver, ruteløyver, transport for funksjonshemma)
  • Odfjell sa
  • Utvikling av interne system: meglarsystem, commodity system, bunkers, statistikkar, safety and improvement reporting, Risk Management, Insurance, integrasjonar

Arbeidsområder

Database

Det er oftast ein database i dei løysingane vi arbeider med. Oftast er det MS SQL servar men vi har også arbeidd med MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle og MS Access.

Internett / intranett

Dei seinaste åra er det meir og meir internett og intranettløysingar vi har arbeidd med.

OPPDATERING

Vi har sidan starten brukt mykje tid og ressursar på å halda oss teknologisk oppdatert.